Sơn sàn epoxy Star.Z

Sơn sàn epoxy Star.Z

mô tả dự án

Ý kiến bạn đọc

Các dự án khác

Sơn epoxy nhà máy On - KCN Biên Hòa 2, ĐN
Dùng sơn epoxy tự san phẳng, chiều dày là 3mm
Dự án sơn sàn epoxy chịu tia UV
là dòng sơn epoxy 2 thành phần, gốc polyurethane